Mellanmänsklig förståelse och theory of mind

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ylva Gustafsson
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Ajatus: Suomen Filosofisen yhdistyksen vuosikirja
Volym: 72
Artikelns första sida, sidnummer: 279
Artikelns sista sida, sidnummer: 287

Senast uppdaterad 2020-17-02 vid 01:49