Mångkulturalitet, migration och minoriteter i Finland under tre sekel

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mats Wickström, Charlotta Wolff
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Svenska litteratursällskapet i Finland
ISBN: 9789515833426


Nyckelord

History, Migration, minoritetsgrupper, minorities, Multiculturalism

Senast uppdaterad 2019-19-09 vid 08:29