"Clique sur le bouton pour générer des insultes qui tuent !" Observations sur le phénomène d’insulte dans un contexte virtuel et automatisé

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Meri Larjavaara, Ulla Tuomarla
Redaktörer: Ulla Tuomarla, Juhani Härmä, Liisa Tittula, Anni Sairio, Maria Paloheimo & Johanna Isosävi
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Mémoires de la Société Néophilologique
Förläggare: Société néophilologique de Helsinki
Moderpublikationens namn: Miscommunication and Verbal Violence – Du malentendu à la violence verbale – Misskommunikation und verbale Gewalt
Seriens namn: Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki
Nummer i serien: 93
Volym: 93
Artikelns första sida, sidnummer: 73
Artikelns sista sida, sidnummer: 85
ISBN: 978-951-9040-49-3
ISSN: 0355-0192

Senast uppdaterad 2020-11-08 vid 07:17

Dela länk