Transformational Support for Model-Based Testing – from UML to QML

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fredrik Abbors, Tuomas Pääjärvi, Risto Teittinen, Dragoş Truşcan, Johan Lilius
Redaktörer: Thomas Bauer, Hajo Eichler, Axel Rennoch, Sebastian Wieczorek
Förläggare: Fraunhofer Focus
Publiceringsår: 2009
Förläggare: Fraunhofer focus
Moderpublikationens namn: Workshop on Model-based Testing in Practice
Seriens namn: CTIT Workshop Proceedings Series WP09-08
Nummer i serien: WP09-08
Artikelns första sida, sidnummer: 55
Artikelns sista sida, sidnummer: 64
ISSN: 0929-0672

Senast uppdaterad 2020-29-03 vid 09:30