Bortom normfinlandssvenskheten: Var finns den svenskspråkiga arbetarklassen i Helsingfors?

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Peter Ehrström
Förläggare: Tankesmedjan Magma
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2018
Moderpublikationens namn: På spaning efter den svenskspråkiga arbetarklassen i Helsingfors
Seriens namn: Magma-studie
Nummer i serien: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 48
Artikelns sista sida, sidnummer: 90
ISBN: 978-952-5864-82-3
eISBN: 978-952-5864-83-0
ISSN: 1798-4629


Abstrakt

I artikeln diskuteras tre delförklaringar som samverkat till att den svenskspråkiga arbetarklassen i Helsingfors "försvunnit" ; gentrifiering, assimilering och alienering. Begreppet "normfinlandssvenskheten" lanseras för en på högborgerlighet baserad och positionerad finlandssvenskhet, ett övre medelklass-perspektiv, som har tolkningsföreträde inåt, utåt och i media gällande vad som sätter normen för vad som definieras, och därmed synliggörs, som finlandssvenskt.Artikeln bidrar även med en stadsgeografisk och statistisk överblick över var de svenskspråkiga bor i Helsingfors, samt kontrasterar normens tolkningsföreträde genom exempelstadsdelarna Eira och Jakobacka.


Nyckelord

finlandssvenskar, Helsinki, Normfinlandssvenskhet, social class, urban

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 05:04