Bortom normfinlandssvenskheten: Var finns den svenskspråkiga arbetarklassen i Helsingfors?

D2 Article in a professional book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Peter Ehrström
Publisher: Tankesmedjan Magma
Place: Helsinki
Publication year: 2018
Book title: På spaning efter den svenskspråkiga arbetarklassen i Helsingfors
Title of series: Magma-studie
Number in series: 1
Start page: 48
End page: 90
ISBN: 978-952-5864-82-3
eISBN: 978-952-5864-83-0
ISSN: 1798-4629


Abstract

I artikeln diskuteras tre delförklaringar som samverkat till att den svenskspråkiga arbetarklassen i Helsingfors "försvunnit" ; gentrifiering, assimilering och alienering. Begreppet "normfinlandssvenskheten" lanseras för en på högborgerlighet baserad och positionerad finlandssvenskhet, ett övre medelklass-perspektiv, som har tolkningsföreträde inåt, utåt och i media gällande vad som sätter normen för vad som definieras, och därmed synliggörs, som finlandssvenskt.Artikeln bidrar även med en stadsgeografisk och statistisk överblick över var de svenskspråkiga bor i Helsingfors, samt kontrasterar normens tolkningsföreträde genom exempelstadsdelarna Eira och Jakobacka.


Keywords

finlandssvenskar, Helsinki, Normfinlandssvenskhet, social class, urban

Last updated on 2020-23-02 at 06:38