Keskustelu työajasta on ylipolitisoitunut

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Helander Mika
Förläggare: TSL
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Aikamerkki
Nummer: 28.3.2017


Nyckelord

time, work

Senast uppdaterad 2020-23-01 vid 03:31