Hälsningsord vid seminariet Hem, familj, släkt

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Anna-Maria Åström
Publisher: Brages sektion för folklivsforskning
Place: Helsingfors
Publication year: 2015
Journal: Laboratorium för folk och kultur
Journal acronym: Laboratorium
Volume number: 2015
Issue number: 1
Start page: 1
End page: 3
eISSN: 0787-5576


Abstract

Hälsningsordet preciserar innebörder av hem, familj, släkt också som handlingsmönster som ständigt bör iakttas för att dessa sociala instituioner skall hållas levande.


Keywords

family, Finnish women, home-dwelling, materiality


Documents


Last updated on 2020-13-07 at 04:28