Hälsningsord vid seminariet Hem, familj, släkt

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna-Maria Åström
Förläggare: Brages sektion för folklivsforskning
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Laboratorium för folk och kultur
Tidskriftsakronym: Laboratorium
Volym: 2015
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 3
eISSN: 0787-5576


Abstrakt

Hälsningsordet preciserar innebörder av hem, familj, släkt också som handlingsmönster som ständigt bör iakttas för att dessa sociala instituioner skall hållas levande.


Nyckelord

family, Finnish women, home-dwelling, materiality


Dokument


Senast uppdaterad 2020-07-07 vid 03:59