"Snusförbudet är ett hån mot vår finlandssvenska kultur!!!": Språklig identitet, region och klass i finlandssvensk snusdebatt 2008–2011

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Blanka Henriksson
Editors: Klinkmann Sven-Erik, Henriksson Blanka, Häger Andreas
Publisher: Svenska litteratursällskapet i Finland
Place: Helsingfors
Publication year: 2017
Journal: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Publisher: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Book title: Föreställda finlandssvenskheter. Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland
Title of series: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Number in series: 811
Volume number: 811
Start page: 167
End page: 199
ISBN: 978-951-583-364-8
ISSN: 0039-6842


Keywords

Cultural identity, Gender, genus, identity, Intersektionalitet, klass, kulturell identitet, minoritetsgrupper, minorities, Minority language, region, social class, Språklig identitet, tradition


Documents


Last updated on 2020-27-01 at 03:39

Share link