"Snusförbudet är ett hån mot vår finlandssvenska kultur!!!": Språklig identitet, region och klass i finlandssvensk snusdebatt 2008–2011

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Blanka Henriksson
Redaktörer: Klinkmann Sven-Erik, Henriksson Blanka, Häger Andreas
Förläggare: Svenska litteratursällskapet i Finland
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Förläggare: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Moderpublikationens namn: Föreställda finlandssvenskheter. Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland
Seriens namn: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Nummer i serien: 811
Volym: 811
Artikelns första sida, sidnummer: 167
Artikelns sista sida, sidnummer: 199
ISBN: 978-951-583-364-8
ISSN: 0039-6842


Nyckelord

Cultural identity, Gender, genus, identity, Intersektionalitet, klass, kulturell identitet, minoritetsgrupper, minorities, Minority language, region, social class, Språklig identitet, tradition


Dokument


Senast uppdaterad 2020-29-01 vid 02:17