Tidningsdebatt om hot mot den finlandssvenska minoriteten

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Blanka Henriksson, Andreas Häger
Redaktörer: Blanka Henriksson, Andreas Häger, Sven-Erik Klinkmann
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Moderpublikationens namn: Föreställda finlandssvenskheter. Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland
Seriens namn: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Nummer i serien: 811
Artikelns första sida, sidnummer: 57
Artikelns sista sida, sidnummer: 83
ISBN: 978-951-583-364-8
ISSN: 0039-6842


Nyckelord

Cultural identity, identity, kulturell identitet, risk, Risk, Språklig identitet


Dokument


Senast uppdaterad 2020-15-07 vid 06:16