Juhlavuodet, historian käyttö ja tieteelliset seurat = Jubileer, historiebruk och vetenskapliga samfund

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Laura Hollsten, Johanna Wassholm
Förläggare: Porthan-seura
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita
Nummer: 7
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 3

Senast uppdaterad 2020-29-05 vid 04:22