An integrated performance measurement system for the break bulk shipping eco-system in the Baltic sea

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Tihveräinen
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Antal sidor: 58

Senast uppdaterad 2020-10-07 vid 05:06