Femtio år av flickors arbete och yrkesdrömmar. Recension av Birgitta Theanders Till arbetet! Yrkesdrömmar och arbetsliv i flickboken 1920-65. Makadam, 2017

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Opsis barnkultur
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 34
Artikelns sista sida, sidnummer: 35

Senast uppdaterad 2020-14-08 vid 06:04