Femtio år av flickors arbete och yrkesdrömmar. Recension av Birgitta Theanders Till arbetet! Yrkesdrömmar och arbetsliv i flickboken 1920-65. Makadam, 2017

D1 Article in a trade journal


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Mia Österlund
Publication year: 2018
Journal: Opsis barnkultur
Issue number: 2
Start page: 34
End page: 35

Last updated on 2020-08-08 at 07:37

Share link