Regionen, kommunerna och (staten) i den regionala utvecklingspolitiken. En jämförelse av arbetsfördelning och erfarenheter i Danmark, Finland och Norge.

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Siv Sandberg
Redaktörer: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Förläggare: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Förlagsort: Östersund
Publiceringsår: 2017
Moderpublikationens namn: Regionala tillväxtpolitiska utmaningar – behov av strukturreformer och nya samverkanslösningar?
Artikelns första sida, sidnummer: 27
Artikelns sista sida, sidnummer: 37

Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 05:47