Regionen, kommunerna och (staten) i den regionala utvecklingspolitiken. En jämförelse av arbetsfördelning och erfarenheter i Danmark, Finland och Norge.

D2 Article in a professional book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Siv Sandberg
Editors: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Publisher: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Place: Östersund
Publication year: 2017
Book title: Regionala tillväxtpolitiska utmaningar – behov av strukturreformer och nya samverkanslösningar?
Start page: 27
End page: 37

Last updated on 2020-24-09 at 05:47