Change and continuity in journal priorities

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hanna Bertilsdotter Rosqvist, Hisayo Katsui, Janice McLaughlin
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Scandinavian Journal of Disability Research
Volym: 18
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 281
Artikelns sista sida, sidnummer: 283

Senast uppdaterad 2019-17-09 vid 04:13