Forsknings- & kompetenssatsning inom utbildningsvetenskap vid Umeå universitet 2009-2016. Extern evaluering

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anders Ahrnqvist, Sven-Erik Hansén, Lena Tibell
Förläggare: University of Umeå
Förlagsort: Umeå
Publiceringsår: 2015

Senast uppdaterad 2020-17-02 vid 04:39