"Två hypermodernt klädda och väl kolorerade damer": om kvinnlighet och kriminella nätverk.

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fredrik Nilsson
Redaktörer: Marianne Larsson, Anneli Palmsköld, Helena Hörnfeldt, Lars-Eric Jönsson
Publiceringsår: 2015
Moderpublikationens namn: I utkanter och marginaler : 31 texter om kulturhistoria
Artikelns första sida, sidnummer: 133
Artikelns sista sida, sidnummer: 139
ISBN: 978-91-7108-579-5

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 04:59