"Två hypermodernt klädda och väl kolorerade damer": om kvinnlighet och kriminella nätverk.

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Fredrik Nilsson
Editors: Marianne Larsson, Anneli Palmsköld, Helena Hörnfeldt, Lars-Eric Jönsson
Publication year: 2015
Book title: I utkanter och marginaler : 31 texter om kulturhistoria
Start page: 133
End page: 139
ISBN: 978-91-7108-579-5

Last updated on 2020-09-04 at 06:00