Utblickar på reformer av lärarutbildning och utbildningssatsningar i Norden

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sven-Erik Hansén
Förläggare: Finnish Educational research Association
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Volym: 46
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 389
Artikelns sista sida, sidnummer: 395

Senast uppdaterad 2020-26-01 vid 04:09