Utblickar på reformer av lärarutbildning och utbildningssatsningar i Norden

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sven-Erik Hansén
Publisher: Finnish Educational research Association
Publication year: 2015
Journal: Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Volume number: 46
Issue number: 4
Start page: 389
End page: 395

Last updated on 2020-14-07 at 06:47