Derivation and Formal Verification of a Mode Logic for Layered Control Systems

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Yuliya Prokhorova, Linas Laibinis, Elena Troubitsyna, Kimmo Varpaaniemi, Timo Latvala
Redaktörer: Thu TD, Leung K
Förläggare: IEEE Conference Publishing Services (CPS)
Publiceringsår: 2011
Förläggare: IEEE
Moderpublikationens namn: Software Engineering Conference (APSEC), 2011 18th Asia Pacific
Artikelns första sida, sidnummer: 49
Artikelns sista sida, sidnummer: 56
ISBN: 978-1-4577-2199-1

Senast uppdaterad 2019-14-12 vid 03:16