Starka, robusta och bärkraftiga kommuner

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sandberg Siv
Redaktörer: Inledning: Håkan Sörman.
Förläggare: Sveriges Kommuner och Landsting
Förlagsort: Stockholm
Publiceringsår: 2015
Moderpublikationens namn: Urbanisering. Utmaningar för kommuner med växande och minskande befolkning
Artikelns första sida, sidnummer: 29
Artikelns sista sida, sidnummer: 51
ISBN: 978-91-7585-308-6

Senast uppdaterad 2019-19-08 vid 06:29