Starka, robusta och bärkraftiga kommuner

D2 Article in a professional book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sandberg Siv
Editors: Inledning: Håkan Sörman.
Publisher: Sveriges Kommuner och Landsting
Place: Stockholm
Publication year: 2015
Book title: Urbanisering. Utmaningar för kommuner med växande och minskande befolkning
Start page: 29
End page: 51
ISBN: 978-91-7585-308-6

Last updated on 2020-19-09 at 05:52