Naturidyllen i finlandssvensk lyrik

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Claes Ahlund
Editors: Claes Ahlund
Place: Åbo
Publication year: 2012
Publisher: Litteraturvetenskapliga meddelanden
Book title: Från Arkadien till Arktis. Diktad natur och idyll
Title of series: Litteraturvetenskapliga meddelanden, Åbo Akademi
Number in series: 40
Start page: 5
End page: 19
ISBN: 978-952-12-2827-8
ISSN: 0358-3988

Last updated on 2020-20-09 at 05:28