Year's work in Old English studies 2010: Syntax

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Matti Kilpiö, Brita Wårvik
Förläggare: Published for The Old English Division of the Modern Language Association of America by the Department of English, University of Massachusetts, Amherst
Förlagsort: Amherst, Massachusetts
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Old English newsletter
Tidskriftsakronym: OEN
Volym: 45
Nummer: 1&2


Nyckelord

History of English, syntax

Senast uppdaterad 2020-10-04 vid 05:35

Dela länk