Thin Substrates manufactured by means of 3D-printing for tailor-made drug delivery systems

O2 Annat


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Heidi Öblom, Jannica Berg, Ida Alanko, Maren Preis, Niklas Sandler
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: International Journal of Pharmaceutics
Moderpublikationens namn: International Journal of Pharmaceutics
Volym: 511
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 1134
Artikelns sista sida, sidnummer: 1135
ISSN: 0378-5173
eISSN: 1873-3476

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 05:12