Material och metod - en översikt av avhandlingar skrivna vid enheten för vårdvetenskap

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Marina Näsman, Yvonne Näsman, Lisbet Nyström
Editors: Lisbet Nyström, Camilla Koskinen, Yvonne Näsman
Place: Vasa
Publication year: 2015
Publisher: Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
Book title: Hermeneutisk forskningspraxis
Start page: 147
End page: 161
ISBN: 978-952-12-3167-4


Keywords

Hermeneutics

Last updated on 2020-09-04 at 08:50