Papista lääkäriksi: Lääketiede Vanhassa testamentissa ja juutalaisuudessa

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Antti Laato
Förläggare: Suomen kristillisen lääkäriseura
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Kristillinen lääkärilehti
Volym: 3/2016
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 20
Artikelns sista sida, sidnummer: 23


Abstrakt

http://www.skls.fi/project/kristillinen-laakarilehti-32016/


Dokument


Senast uppdaterad 2020-06-04 vid 04:14