Editorial Note

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maija Mustaniemi-Laakso, Hans-Otto Sano
Förläggare: Routledge
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Nordic Journal of Human Rights / Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter
Volym: 32
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 287
Artikelns sista sida, sidnummer: 290

Senast uppdaterad 2019-19-08 vid 07:03