Slöjdfröjd: Didaktiska diskussioner om och idéer för slöjdundervisningens upplägg

D5 Textbok, professionell handbok eller guide


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Porko-Hudd, Barbro Sjöberg, Monika Sunngren
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Seriens namn: Dokumentation från Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Nummer i serien: 6
ISBN: 978-952-12-3332-6
eISBN: 978-952-12-3333-3


Nyckelord

Käsityö (Craft), Käsityön opetus (Craft Teaching), Käsityö oppiaine (Craft as a Subject), sloyd, Teacher education, textile and technical craft

Senast uppdaterad 2020-12-07 vid 04:32