Svar som frågor, frågor som svar

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anders Westerlund
Förläggare: Svenska Österbottens litteraturförening rf
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Horisont
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 54
Artikelns sista sida, sidnummer: 55


Abstrakt

Recension av Gösta Ågren: Samlade dikter 1955-2015. Schildts & Söderströms 2016.


Nyckelord

finlandssvensk litteratur, Gösta Ågren, Lyrik


Dokument


Senast uppdaterad 2019-10-12 vid 03:54