Svar som frågor, frågor som svar

E1 Popularised article, newspaper article


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Anders Westerlund
Publisher: Svenska Österbottens litteraturförening rf
Publication year: 2017
Journal: Horisont
Issue number: 1
Start page: 54
End page: 55


Abstract

Recension av Gösta Ågren: Samlade dikter 1955-2015. Schildts & Söderströms 2016.


Keywords

finlandssvensk litteratur, Gösta Ågren, Lyrik


Documents


Last updated on 2019-15-12 at 03:47

Share link