Suomalainen kulutus idän ja lännen välissä

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Laura Hollsten
Förläggare: Suomen Historiallinjen Seura Seura ja Historian Ystäväin Liitto
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Historiallinen Aikakauskirja
Volym: 113
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 329
Artikelns sista sida, sidnummer: 330

Senast uppdaterad 2020-21-09 vid 06:46