Om akademiskt arbete

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maria Lindman
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: MFÅA
Tidskriftsakronym: MfÅA
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 11
Artikelns sista sida, sidnummer: 11
eISSN: 2341-9652

Senast uppdaterad 2020-21-09 vid 05:55