Kurt Johansson in memoriam

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Martina Björklund, Lars Kleberg, Tomas Öhrn
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Scando-Slavica
Volym: 61
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 131
Artikelns sista sida, sidnummer: 132
Antal sidor: 2

Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 05:34