Focus groups – stimulating and rewarding co-operation between the library and its patrons

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Höglund Eva
Förläggare: ISAST
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Qualitative and Quantitative Methods in Libraries
Tidskriftsakronym: QQML
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 425
Artikelns sista sida, sidnummer: 431
eISSN: 2241-1925

Senast uppdaterad 2020-05-07 vid 06:26