Using SOM-Ward Clustering and Predictive Analytics for Conducting Customer Segmentation

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Yao Z, Eklund T, Back B
Förläggare: IEEE
Publiceringsår: 2010
Förläggare: IEEE
Moderpublikationens namn: 2010 IEEE International Conference on Data Mining Workshops
ISBN: 978-1-4244-9244-2
eISBN: 978-0-7695-4257-7

Senast uppdaterad 2019-22-10 vid 05:03