Handbook of Brownian Motion – Facts and Formulae

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Andrei N. Borodin, Paavo Salminen
Förlagsort: Basel
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Springer Basel AG
ISBN: 978-3-7643-6705-3
eISBN: 978-3-03-48-8163-0
ISSN: 2297-0371

Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 03:37