Victims' Status at International and Hybrid Criminal Courts.: Victims' Status as Witnesses, Victim Participants/Civil Parties and Reparations Claimants

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Juan Pablo Perez Leon Acevedo
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
Antal sidor: 907
ISBN: 978-951-765-736-5

Senast uppdaterad 2020-23-02 vid 02:30