Cost-Efficient Virtual Machine Management: Provisioning, Admission Control, and Consolidation

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Adnan Ashraf
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2014
ISBN: 978-952-12-3110-0

Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 03:02