Sote- ja maakuntauudistuksen lähtötilanteen kuvaus.

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sandberg Siv
Förläggare: Suomen Kuntaliitto
Publiceringsår: 2017
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 11


Abstrakt

ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 1/2017. ISSN 2342-968
Senast uppdaterad 2020-05-08 vid 04:42