Fläskvalken som vällde över byxlinningen eller vad betyder storleken i bilderboken

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund
Redaktörer: Maria Anderson, Elina Druker, Maria Lassén-Seger, Mia Österlund
Förläggare: Utgivare okänd
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Skrifter utgivna av svenska barnboksinstitutet
Moderpublikationens namn: Kalejdoskopiska läsningar: vänbok till Janina Orlov
Seriens namn: Svenska barnboksinstitutets skriftserie
Nummer i serien: 127
Artikelns första sida, sidnummer: 49
Artikelns sista sida, sidnummer: 56
ISSN: 0347-5387


Abstrakt

Artikel om bildrböcker och fetma

Senast uppdaterad 2020-05-06 vid 06:13