Fläskvalken som vällde över byxlinningen eller vad betyder storleken i bilderboken

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Mia Österlund
Editors: Maria Anderson, Elina Druker, Maria Lassén-Seger, Mia Österlund
Publisher: Utgivare okänd
Publication year: 2015
Publisher: Skrifter utgivna av svenska barnboksinstitutet
Book title: Kalejdoskopiska läsningar: vänbok till Janina Orlov
Title of series: Svenska barnboksinstitutets skriftserie
Number in series: 127
Start page: 49
End page: 56
ISSN: 0347-5387


Abstract

Artikel om bildrböcker och fetma

Last updated on 2020-07-06 at 06:01