Kelluvat kunnat. Reaaliaikainen arviointitutkimus sote- ja maakuntauudistuksen ja
tulevaisuuden kunnan valmistelusta

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Stenvall Jari, Vakkala Hanna, Sandberg Siv
Förläggare: Suomen Kuntaliitto
Publiceringsår: 2017
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 75
ISBN: 978-952-293-481-9
eISBN: 1237-8569

Senast uppdaterad 2020-04-08 vid 07:38