Kannastaan epävarmat ja liikkuvat äänestäjät

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Peter Söderlund
Editors: Kimmo Grönlund, Hanna Wass
Place: Helsinki
Publication year: 2016
Publisher: Justitieministeriet
Book title: Poliittisen osallistumisen eriytyminen: Eduskuntavaalitutkimus 2015
Title of series: Selvityksiä ja ohjeita
Number in series: 28
Start page: 343
End page: 356
ISBN: 978-952-259-516-4
eISBN: 978-952-259-517-1
ISSN: 1798-7059

Last updated on 2020-20-09 at 05:56