Paradigm i pedagogisk ledarskapsforskning: en vetenskapsfilosofisk analys

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Birgit Schaffar
Editors: Michael Uljens
Place: Vasa
Publication year: 2015
Publisher: Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Book title: Pedagogiskt ledarskap - teori, forskning och skolutveckling
Title of series: Rapport från Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi
Number in series: 38
Start page: 41
End page: 58
ISBN: 978-952-12-3322-7
eISBN: 978-952-12-3323-4
ISSN: 2343-2373


Keywords

critical education, Educational leadership, research ethics, Research paradigms

Last updated on 2020-17-02 at 04:46